Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Tuyển dụng

Tuyển trình dược viên Tỉnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Hà Nội

Vị trí tuyển dụng: Trình dược viên Tỉnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Số lượng: 20

Tuyển Giám đốc bán hàng KV Hà Nội, các Tỉnh M.Bắc, HCM

Vị trí tuyển dụng: Giám đốc bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội, Hồ Chí Minh

Số lượng: 03 - Hà Nội (01 ); Hồ Chí Minh (02)

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh