Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Tuyển dụng

Tuyển trình dược viên Tỉnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Hà Nội

Vị trí tuyển dụng: Trình dược viên Tỉnh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Số lượng: 20

Tuyển Giám đốc bán hàng KV Hà Nội, các Tỉnh M.Bắc, HCM

Vị trí tuyển dụng: Giám đốc bán hàng khu vực Tỉnh, Hà Nội, Hồ Chí Minh

Số lượng: 03 - Hà Nội (01 ); Hồ Chí Minh (02)

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh