Vinaora Nivo Slider

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm

GINKID ĂN NGON 11X GOLD

Số đăng ký: 268/2020/ĐKSP

Quy cách đóng gói: Chai 125ml

                               Hộp 4 vỉ x ống 5ml

Công ty đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC

Số XNQC: 2591/2020/XNQC-ATTP

SP thuộc nhóm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 

Giá: VNĐ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINSKIN

Số đăng ký: 24912/2017/ATTP-XNCB

Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên nang cứng

Công ty đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC

Số XNQC: 01866/2017/ ATTP - XNQC

SP thuộc nhóm: TPBVSK

 
 
Giá: VNĐ

TPBVSK AQUABONE

Số đăng ký13497/2017/ATTP-XNCB

Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên

Công ty đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC

Số XNQC: 00219/2018/ATTP-XNQC

SP thuộc nhóm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 

Giá: VNĐ

Ginkid Ăn ngon 11X

Số đăng ký: 11732/2017/ATTP-XNCB

Quy cách đóng gói: Chai 125ml

Công ty đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC

Số XNQC: Số: 00839/2017/ATTP-XNQC

SP thuộc nhóm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Giá: VNĐ

GINLADY COLLAGEN+

Số đăng ký: 39101/2017/ATTP-XNCB

Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên nang mềm

Công ty đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINIC

Số XNQC: 01211/2018/ATTP-XNQC

SP thuộc nhóm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 

 

Giá: VNĐ